Jouw GFT-afval is goud waard

« OVERZICHT

John Harinck , Managing Director van Bright Circular BV & Jan Egbertsen, Projectmanager innovatie, Port of Amsterdam

In de Amsterdamse haven wordt al tientallen jaren afval verzameld. Samen met slimme bedrijven wordt er bovendien gewerkt aan technieken om dit en ander afval een nieuw leven te geven. Hoe meer ideeën, hoe beter. Daarom organiseerde Port of Amsterdam met Waternet en AEB Amsterdam de Circular Challenges: een zoektocht naar goede ideeën om uit afval iets nieuws te halen. Uit jouw klokhuizen en aardappelschillen, bijvoorbeeld!

Met de Circular Challenges stimuleren jullie de circulaire economie – wat is dat eigenlijk?

Jan Egbertsen: In een circulaire economie maak je van afvalstoffen weer nieuwe producten. Een traditioneel voorbeeld is glas, waarvan weer nieuwe flessen worden gemaakt. Het principe bestaat dus al jaren, maar nu is het zaak om de hele economie zo in te richten. Want we komen enerzijds steeds vaker grondstoffen tekort, terwijl we anderzijds steeds meer afval kwijt moeten.

 

Het afgelopen jaar hadden we startups geprikkeld om met een oplossing te komen voor een van de drie uitdagingen: het hergebruiken van afvalstromen; het afvangen en hergebruiken van CO2 – en ten slotte het slim inzetten van big data en kunstmatige intelligentie om nieuwe kringlopen te creëren.

John, Bright Circular is een van de drie winnaars van de Circular Challenges, gefeliciteerd!

John Harinck: Ja, erg leuk. We wonnen de challenge om natuurlijke reststromen duurzaam te benutten. Bij Bright Circular zijn we gespecialiseerd in natte reststromen. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar een natte reststroom is bijvoorbeeld jouw GFT-afval of dat uit restaurants. Maar ook landbouwafval of productieresten van voedingsmiddelenproducenten. Een andere natte reststroom is het slib uit de zuivering van rioolwater. In Nederland wordt dit slib vergist of verbrand. Zo wordt er nieuwe energie uitgehaald, maar verbranding van nat afval kost bijna net zoveel energie als het oplevert en met vergisting kun je lang niet alle energie terugwinnen. Wij hebben daar een slimmere manier voor ontwikkeld.

Hoe werkt dat dan?

John: In plaats van het te verbranden, brengen we het op hoge druk en maken het dan heel erg warm. Zo komen er biogasmoleculen vrij die energie opleveren. Dit proces kost natuurlijk ook wat energie, maar het levert netto veel meer op dan verbranding of vergisting en is bovendien aanzienlijk goedkoper.

 

Ook kunnen we er straks stikstof en fosfaten uit halen, waarmee je bijvoorbeeld duurzame kunstmest kunt maken. Fosfaat is een natuurlijk bodemmineraal dat belangrijk is voor de groei van planten, en dus ook voor onze voeding. Als we het blijven weggooien, zal het opraken in de bodem. Het is dus van groot belang dat we forsfor uit afval halen en de fosforkringloop sluiten. We zijn trouwens niet het enige bedrijf dat dit soort dingen met natuurlijk afval kan doen, elk initiatief juichen we toe. Hoe meer bedrijven bezig zijn om afval om te zetten in iets nuttigs, hoe beter.

Waarom vindt de Port of Amsterdam de circulaire economie belangrijk?

Jan: Omdat in de haven de kansen wat dit betreft echt voor het oprapen liggen, met alle industrie die we hier hebben. Er zijn dan ook al bedrijven actief in deze branche, en daar willen we nu verder in gaan. Dat doen we met het Afval Energiebedrijf en Waternet. Samen hebben we Clean Capital opgericht, en die organisatie heeft de Circular Challenge uitgeschreven. Bright Circular is één van de drie winnaars.

Gaan jullie straks met jullie technologie aan de slag in de Amsterdamse haven?

John: Dat is zeker de bedoeling. We zijn nu nog druk met voorbereidingen voor tests. Als een van de winnaars van de Circular Challenge krijgen we ondersteuning van Port of Amsterdam, Waternet en afvalverwerkers AEB, dat is natuurlijk geweldig. Bij hen komt heel veel afval binnen, waar wij dan mogelijk mee aan de slag kunnen. Ons plan is om volgend jaar een eerste grote installatie te bouwen.

 

Dus we kunnen straks met een goed gevoel de wc doorspoelen en ons GFT-afval scheiden?

John: Ik hoop dat we daar straks een bijdrage aan kunnen leveren, ja. Ik ga voor een toekomst waarin we nog zuiniger en slimmer met materialen omgaan. En waarin het afval dát dan nog overblijft zo slim mogelijk wordt verwerkt. Wij leveren dan met heel veel plezier een nieuwe technologie die afvalverwerkers in staat stelt om meer duurzame energie en grondstoffen uit ‘het afvoerputje’ van de stad te halen.

Hoe zie je de circulaire toekomst?

Jan: Het ideaal is dat je een restproduct opwaardeert tot een nóg beter, nieuw product. Een voorbeeld hiervan is vezels uit plantenresten, die gevormd worden tot plaatmateriaal voor in de bouw. Uitstekend materiaal, dat hout goed kan vervangen. Zo hoef je dus ook geen bomen te kappen.

 

In de nieuwe, circulaire economie creëer je dus telkens kringlopen, cirkels van product naar afvalstof naar een beter, nieuw product. Dat is de heilige graal van de circulaire economie.