De zon als nieuwe bron

« OVERZICHT

Paul Wortelboer, Directeur, Koopman Car Terminal & Belle Webster, Projectleider Zon in de Haven, Port of Amsterdam

Het havengebied is rijk aan duizenden vierkante meters dak. Perfecte plek voor zonnepanelen natuurlijk. Daar werken we samen met onze klanten in de haven aan want we willen allemaal de Amsterdamse haven verder vergroenen. We streven naar minstens 100.000m2 aan zonnepanelen in het havengebied in 2021.

Jullie hebben wel 9.000 vierkante meter aan ruimte voor zonnepanelen – hoe dat zo?

Paul Wortelboer: Wij vervoeren auto’s voor onze klanten – bijvoorbeeld voor autofabrikanten, leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven. In het havengebied hebben we een ruimte waar duizenden auto’s wachten tot ze naar een volgend adres gaan. Ook maken we gebruikte auto’s weer showroomklaar voor onze klanten. Hiervoor hebben we herstelwerkplaatsen, een wasinstallatie en zelfs een fotostudio. Heel veel ruimte dus, perfect voor zonnepanelen.

Welke rol speelt Port of Amsterdam bij het plaatsen van zonnepanelen in het havengebied?

Belle Webster: Op de daken van onze eigen gebouwen, zoals het dak van Prodock, Loods8 en van Koopman Car Terminal, laat het havenbedrijf zelf zonnepanelen plaatsen. Op de daken van gebouwen die het havenbedrijf niet in eigendom heeft, vervult het havenbedrijf een faciliterende rol. Wij bezoeken bedrijven en zetten uiteen wat de meerwaarde van het plaatsen van zonnepanelen zou kunnen zijn. Zowel financieel als in het verlagen van de CO2-footprint.
Bedrijven kunnen dan – als zij geĆÆnteresseerd zijn – een goede keuze maken tussen het zelf aanschaffen en installeren van panelen of het in gebruik geven van hun dak aan een ander.

 

Steeds meer bedrijven zien gelukkig zelf al de toegevoegde waarde van schone energieopwekking en plaatsen uit eigen beweging zonnepaneelsystemen. Het havenbedrijf ondersteunt hierbij door het maken van haalbaarheidsstudies, de begeleiding bij de subsidieaanvragen maar ook door het verlenen van toestemming voor het vestigen van de benodigde zakelijke rechten (opstal of erfpacht). Het Havenbedrijf wil op deze manier bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en de energietransitie.

Om wat voor aantallen gaat het en waar liggen ze al of komen ze te liggen?

Belle: Eind 2018 ligt er naar schatting 50.000 vierkante meter aan zonnepanelen, dat is al de helft van ons doel van 100.000 m2 in 2021. Ze liggen nu bijvoorbeeld al bij VCK Logistics, op het dak van hun Scandia Terminal in Amsterdam zijn vorig jaar 1.890 zonnepanelen geplaatst.
Een ander bedrijf dat zonnepanelen gaat plaatsen is de Exploitatiemaatschappij Amerikahaven B.V (EMA). Het gaat hier om ongeveer 10.000 zonnepanelen in 2018. Ook Suez plaatst ongeveer 500 panelen en Rietlanden (kolenterminal) ongeveer 900 panelen in 2018. En natuurlijk is Nissan uitgebreid in het nieuws geweest. Dit bedrijf stelt zijn dak in de Amsterdamse Haven beschikbaar voor huishoudens die zelf geen (geschikt) dak hebben voor zonnepanelen (8911 panelen).

 

De aanbesteding voor het zonnepanelen-systeem op het dak van Koopman Car Terminal loopt nu, ook daar worden de panelen in 2018 geplaatst.

Waarom kiest Koopman Car Terminal voor het zelf opwekken van energie?

Paul: Wij geloven heel sterk in het belang van de energietransitie. We zijn dan ook constant aan het kijken wat we slimmer kunnen doen om minder energie te verbruiken. Dat is ook belangrijk in onze markt, want die marktvraag is er gewoon. Onze klanten kijken niet meer alleen waar ze zo goedkoop mogelijk uit zijn. Ze vragen ook of je maatschappelijk verantwoord bezig bent en of je je bezighoudt met de toekomst.

Wat denk je als je die panelen ziet liggen in het havengebied?

Belle: Steeds als ik zonnepanelen op een dak zie denk ik: ‘kijk daar zijn ze goed bezig! Weer wat minder CO2-uitstoot.’ De ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen gaat in een razend tempo. Ik was laatst op een beurs waar weer heel innovatieve zonnepanelen te zien waren. Deze zijn nu misschien nog te kostbaar of nog niet te koop, maar ze komen er wel aan.

Blijft het bij zonnepanelen, of gaat Koopman Car Terminal nog verder wat duurzaamheid betreft?

Paul: We hebben eerst onze totale CO2-uitstoot berekend, en gekeken hoe we de grootste impact kunnen maken. We hebben twee maatregelen genomen waarmee we onze CO2-uitstoot terugbrengen tot eenderde van onze huidige uitstoot. Dat is een enorme stap voor ons!

 

De ene maatregel is het installeren van zonnepanelen, de andere is onze aansluiting op een soort stadsverwarming. We hebben nu twee cv-ketels. En dan niet van die kleine zoals je thuis hebt, maar enorme apparaten. Die worden binnenkort afgesloten, en dan krijgen we onze warmte van industriƫle processen elders in de haven.

 

En ook met kleinere maatregelen kun je een hoop besparen, dus dat doen we dan ook. We hebben overal dubbel glas bijvoorbeeld, en het gaat zelfs zover als het op tijd vervangen van de raamrubbers en het installeren van automatisch sluitende deuren.

 

En wat voor Amsterdam ook goed is om te weten: we willen onze rol voor de stad vergroten. We denken aan laadstations voor elektrische auto’s, en een P&R-ruimte voor mensen die de stad in en uit gaan. We zitten op een ideale afstand van de A10. Ook dienstverlening voor een autodeel-service is voor ons natuurlijk een interessante en logische stap.

 

Als je een groot verschil wilt maken, moet je ook groot denken, vind ik!